Jysk Jordstabilisering

 Mobil 40 88 21 52

 

¨ Minimal udgift til opstart

¨ Ingen opgave er for små

¨ Meget fleksibel køretøj

¨ Vi kører med støv dæmpet kalk

¨ Wirtgen fræser

¨ Streumaster udlægger

¨ Traktor Fendt 936 Vario

 

 

 

Home

 

 

Hvad er jordstabilisering

Muld afrømning med scraper

Kvalitetssikring

Traktor og vogn

 

 Hvad er Jordstabilisering

 

Jordstabilisering kan man med stor økonomisk og miljømæssige hensyn bruge de steder, hvor man ville skifte den dårlige jord ud med sand eller anden grus materiale.

 

På pladser hvor der skal bygges og der er en stor højdeforskel fra den ene ende til den anden af pladsen. Det er der den dårlig råjord ville blive afgravet og kørt bort, samt at man vil bygge sand ind i den lave ende. Der ville man i mange tilfælde kunne regulere den eksisterende jord ved at kalkstabilisere den og så genindbygge det kalkstabiliseret jord i den lave ende.

 

Man vil også med stor fordele kunne stabilisere råjorden under pladser og veje, som vil give råjorden en væsentlige stører bæreevne og man vil i mange tilfælde kunne reducere tykkelsen af sand og stabilgrus, som igen ville være økonomisk besparende for både entreprenør og bygherre.

 

Når man jordstabilisere er jorden heller ikke så vand følsom og det betyder flere arbejdsdage og kan betyde aflevering af arbejdet før tid, hvilket igen er en fordel.

 

Cementstabilisering af stabilgrus

 

Vi ser jo gang på gang at der bliver kører spor hvor der kører mange lastbiler, specielt ved indkørsler/ porte og ramper.

 

Der kan vi cementstabilisere stabilgrusen så den ikke bliver sporkørt.

 

 

 

 

 

Jysk Jordstabilisering

 Mobil 40 88 21 52, e-mail flemming@jysk-jordstabilisering.dk

Kystvej 6b, 7130 Juelsminde, CVR 32017614